نخستین همایش بزرگداشت روز جهانی اسکان بشر و هم اندیشی تشکل های صنفی و عملی صنعت ساختمان با مشارکت کمیسیون های احداث و خدمات فنی و مهندسی و انرژی اتاق ایران در روز یکشنبه 10 مهرماه در سالن همایشهای اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار می گردد.