اتاق مشترک بازرگانی ایران و لهستان در نظر دارد در تاریخ 6 لغیات 12 آذر 1401 یک هیات تجاری را به لهستان اعزام نماید.

جهت کسب اطلاعات بشتر با شماره تلفن: 09981003280 تماس حاصل فرمائید.