طبق اطلاع وزارت خارجه تاجیکستان، همایش بین المللی اقتصادی تجاری و سرمایه گذاری تحت عنوان pornirinvest 2022 در تاریخ 26 و 27 مردادماه 1401 در شهر خاروغ برگزار می گردد.