براساس اعلام معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، سیستم ثبت و ورود محصولات کشاورزی به کشور اندونزی و ضرورت ارائه آنلاین اطلاعات مربوط به صادرات محصولات کشاورزی (system notice prior) به روز رسانی شده است.