نمایشگاه ها

طبق اعلام وزارت امور خارجه کشورمان سه نمایشگاه بین المللی در کشور قزاقستان برگزار می گردد 1- محصولات گرمایشی، سرمایشی، سرامیک و چینی بهداشتی از تاریخ 16 لغایت 18 شهریور در محل دائمی نمایشگاههای شهر آلماتی 2- نمایشگاه بین المللی اکتشافات و تجهیزات معدنی در تاریخ 29 لغایت 31 شهریور 3- نمایشگاه بین المللی صنایع پلاستیک آسیای میانه در تاریخ 8 الی 10 آذرماه 1401 در مرکز نمایشگاهی آتاکنت آلماتی برگزار می گردد.