حضور هیات صنعتی- تجاری از سوریه در اتاق ایران

در .

بر اساس اعلام اتاق ایران، همایش فرصت های اقتصادی ایران و سوریه با حضور یک هیات صنعتی- تجاری از اتاق صنایع دمشق- سوریه ساعت 9 و 45 دقیقه چهارشنبه 11 اردیبهشت 98 در طبقه دهم ساختمان قدیم اتاق ایران برگزار می شود.