اخبار اتاق

رئیس اتاق کرمان: گردشگری می تواند محور اصلی توسعه صادرات استان باشد

2019-10-17-08-01-45 رئیس اتاق کرمان گفت: گردشگری می تواند از بخش های مهم جذب منابع ارزی و محور اصلی توسعه صادرات استان باشد که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. به گزارش...

بحران بیش از 2 هزار بنگاه اقتصادی استان کرمان برای بخشودگی جرائم تامین اجتماعی تایید...

2-29 رئیس کمیسیون بیمه، بانک و مالیات اتاق کرمان، از تایید پرونده وجود بحران در دو هزار و 341 بنگاه اقتصادی استان در کمیته بررسی درخواست های بخشودگی جرائم...

تفویض اختیار صدور کارنه آ.ت.آ به اتاق کرمان پیگیری می شود

2019-10-16-08-00-14 رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق کرمان گفت: برای ارائه سریعتر خدمات به فعالان اقتصادی در زمینه حمل محموله های صادراتی، تفویض اختیار صدور کارنه آ.ت.آ به اتاق...

رویدادها

Arrow
Arrow
Slider