معرفی و اهداف بخش

با توجه به اینکه اتاق بازرگانی به منظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی تاسیس شده است، بخش توسعه بازار و بهبود فضای کسب و کار با اهدافی از جمله بازاریابی بهینه محصولات صادراتی استان، تصمیم گیری و برنامه­ریزی موثرتر در راستای ارتقای صادرات، کوشش در راه شناسایی بازارهای کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور، تشویق و کمک به موسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه های بازرگانی داخلی و خارجی و ... در تاریخ 1394.05.01 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان تاسیس شد.