• icon درباره ما
  • icon اخبار
  • icon اطلاعیه ها
  • icon جلسات

این دفتر در سال 1386 افتتاح شد

مدیر دفتر: حمید حسام

مدیر اجرایی: امید علیرضا زاده گلزاری

کارشناسان: آقای رضا محتشمی فر mohtasham_r@yahoo.com و خانم پیشبین mpishbin@yahoo.com

آدرس: سیرجان بلوار پیروزی روبروی پمپ بنزین صدرزاده

تلفن: 42255183

فاکس: 42255182

ایمیل: sirjan@otagh-bazargani.com