اطلاعیه ها

وزارت صنعت، معدن و تجارت با انجام صادرات شلتوک برنج خوزستان از مبادی خروجی این استان به خارج از کشور موافقت کرد.

مجوز مربوط به صادرات این محصول کشاورزی تولیدی خوزستان با موافقت وزارت «صمت» و نیز دفتر توسعه صادرات معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی صادر شد وبر اساس این مجوز صادرات شلتوک برنج خوزستان تنها از مبادی خروجی خوزستان ممکن خواهد بود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 33332642 (061) تماس حاصل فرمائید.