ارائه خدمات امور ضمانت نامه بانک تعاون بصره عراق در شعبه تهران

در .

بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، بنا بر اعلام بانک تعاون اسلامی شعبه بصره عراق، تمامی شرکت های ایرانی برای استفاده از ضمانت نامه بانکی می توانند به شعبه تهران این بانک مراجعه و نسبت به انجام امور ضمانت نامه اقدام نمایند و این شعبه نیز معادل آن را در بصره عراق برای ارائه به کارفرمایان دولتی عراق صادر می نماید.