لیست کشتارگاه های مجاز مغولستان جهت صادرات گوشت

در .

کشتارگاه های مجاز مغولستان جهت صادرات گوشت منجمد و تازه که مور تایید سازمان خدمات دامپزشکی این کشور می باشد. به شرح جدول زیر اعلام گردید.