جدول مهمترین نمایشگاه های بین المللی شهر هوشی مین در ویتنام

در .

بر اساس اعلام نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در هانوی جدول مهمترین نمایشگاه های بین المللی شهر هوشی مین در ویتنام اعلام گردید.