صادرات سیب زمینی به عراق آزاد شد

در .

بر اساس اعلام رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در بغداد، بر اساس اعلام وزارت کشاورزی عراق مبنی بر کمبود سیب زمینی محلی در مقطع جاری و با هدف حفظ تعادل وضعیت بازار داخلی، ممنوعیت واردات سیب زمینی به عراق از تمامی گذرگاهها از 30 مرداد98 ابلاغ شده و امکان صادرات سیب زمینی مجددا امکان پذیر خواهد بود.