تعیین تکلیف تسهیلات حساب ذخیره ارزی

در .

بر اساس اعلام اتاق ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تعیین تکلیف تسهیلات حساب ذخیره ارزی، به فعالان اقتصادی اطلاع رسانی کرده که جزئیات آن در زیر آمده است.

تعیین تکلیف تسهیلات حساب ذخیره ارزی