برقراری مقررات لغو روادید یکطرفه برای دارندگان گذرنامه های عادی جمهوری خلق چین

در .

بر اساس اعلام اتاق ایران، بر طبق اطلاع واصله از وزارت امور خارجه و به استناد مصوبه هیات وزیران، برقراری مقررات لغو روادید یکطرفه برای دارندگان گذرنامه های عادی جمهوری خلق چین اطلاع رسانی شده که جزئیات آن در زیر آمده است.