راه اندازی خط کشتیرانی کانتینر یخچالی بندر جاسک به بندر شناس عمان

در .

بر اساس اعلام اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، با توجه به افزایش حجم مراودات تجاری ایران و عمان و ضرورت افزایش تعداد خطوط حمل دریایی بین بنادر دو کشور در راستای حمل مستقیم محصولات کشاورزی و موادغذایی فاسدشدنی به عمان، خط کشتیرانی کانتینر یخچالی بندر جاسک به بندر شناس عمان توسط بخش خصوصی در تاریخ 8 مردادماه 98 رسما افتتاح شد.

به علت هزینه های پایین بندری و زمان حمل کوتاه، فرصت بسیار مناسبی برای بهره گیری از این بندر برای صدور میوه و محصولات کشاورزی و سایر موادغذایی فاسد شدنی از ایران به کشور عمان فراهم شده است.