اعزام هیات تجاری به نمایشگاه مواد غذایی روسیه

در .

اتاق بازرگانی البرز در نظر دارد از تاریخ 2 لغایت 5 مهرماه 1398 همزمان با بیست و هشتمین نمایشگاه مواد غذایی روسیه یک هیات تجاری متشکل از بازرگانان و تجار به شهر مسکواعزام نماید.

جهت کسب اطلاعت بیشتر با شماره تلفن: 33420186-026 تماس حاصل فرمائید.