نمایشگاه جهانی صنایع غذایی آلمان

در .

نمایشگاه صنایع غذایی آلمان Anuga 2019 در تاریخ 13 الی 16 مهرماه 1398 در کشور آلمان برگزار می گردد.