لغو همایش تجاری ایران و اسلواکی

در .

بر اساس اعلام اتاق ایران، همایش تجاری ایران و اسلواکی که قرار بود همزمان با حضور هیات تجاری از کشور اسلواکی، سه شنبه 4 تیرماه 1398 در اتاق ایران برگزار شود، لغو شده است.