اجرای طرح پایش محیط کسب و کار بهار 98 استان کرمان با پایش 200 بنگاه اقتصادی که به طور تصادفی انتخاب شده اند، از 19 خرداد جاری آغاز شده و تا پایان خردادماه ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، شاخص محیط کسب و کار  مانند سایر شاخص های مطرح جهانی مانند سهولت انجام کسب و کار، شاخص رقابت پذیری و... وضعیت و موقعیت کسب و کارهای کشور هدف را به خوبی نشان می دهد و این شاخص را می توان جز مهمترین شاخص های مورد رصد سرمایه گذار داخلی و خارجی دانست.

پیرو ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال 1390 مجلس شورای اسلامی، اتاق ها موظف اند به منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب و کار در کشور، شاخص های ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و بطور سالیانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان ها، بخش ها و فعالیت های اقتصادی، سنجش و اعلام نمایند.

محیط کسب و کار به مجموعه عواملی گفته می شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه های اقتصادی مؤثر هستند، اما خارج از کنترل مدیران بنگاه ها قرار دارد؛ عواملی نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه و... که در کشورها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در هر رشته فعالیت اقتصادی و نیز در طول زمان تغییر می کند.

در بررسی های صورت گرفته مهمترین موانع کسب و کار استان کرمان در زمستان 97، غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، وجود رقابت غیرمنصفانه شرکت ها و موسسات دولتی یا شبه دولتی در بازار، دشواری تامین مالی از بانک ها، رویه های سختگیرانه ادارات کار و بیمه تامین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی، بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار و موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار در دستگاه های اجرایی عنوان شده است.

رتبه استان ها در طرح پایش محیط کسب و کار زمستان 97 برای 31 استان اعلام شده که بر این اساس استان های سیستان و بلوچستان، البرز و کردستان نامساعدترین محیط کسب و کار کشور و همچنین استان های گیلان، آذربایجان غربی و زنجان نیز مساعدترین محیط کسب و کار کشور را به خود اختصاص داده اند.

در این بررسی ها، استان کرمان به کسب نمره 6.16 از 10 (10 نامساعدترین محیط کسب و کار) از بین 31 استان مورد مطالعه در رتبه 17 قرار دارد.(رتبه یک استان سیستان بلوچستان، دارای نامساعدترین محیط کسب و کار کشور)