بهره برداری از سایت اینترنتی بورس دولتی کالا و مواد خام ترکمنستان

در .

بر حسب اطلاع معاونت بین الملل اتاق ایران وزارت امور خارجه ترکمنستان اقدام به بهره برداری از سایت اینترنتی بورس دولتی کالا و مواد خام ترکمنستان به آدرس www.exchange.gov.tm کرده است، در این سایت اطلاعات کامل در خصوص چگونگی ورود و خرید کالا از بورس آمده است.