تقویم نمایشگاههای تخصصی عمان تا پایان سال میلادی 2019

در .

اتاق مشترک بازرگانی ایران ـ عمان، تقویم نمایشگاههای تخصصی عمان تا پایان سال میلادی 2019 را به شرح زیر اعلام نمود.