ششمین نمایشگاه بین المللی تجاری تاجیکستان

در .

بر حسب اطلاع معاونت بین الملل اتاق ایران ششمین نمایشگاه بین المللی تجاری تاجیکستان در تاریخ 31 خرداد لغایت اول تیرماه 1398 در شهر خجند توسط دولت تاجیکستان در حوره های محصولات کشاورزی، صنایع مختلف، امور بانکی، حمل و نقل، تدارکات، ساخت و ساز، گردشگری و ... برگزار می گردد.

جهت کسب اطلاعت بیشتر با شماره تلفن: 927078500 (992 +) تماس حاصل نمائید.