رویداد سرمایه گذاران جهانی کشور هند

در .

حسب اطلاع معاونت بین الملل اتاق ایران رویداد سرمایه گذاران جهانی در تاریخ 4 لغایت 5 مهرماه 1398 در شهر دارام شالا کشور هند با رویکرد معرفی فرصت های سرمایه گذاری در بخش های تجارت، کشاورزی، تکنولوژی بعد از برداشت محصول برگزار می گردد.

جهت کسب اطلاعت بیشتر باه آدرس سایت: https://risinghimachal.in