مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا

در .

بر اساس اطلاع معاونت بین الملل اتاق ایران مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا در نوبت اول روز سه شنبه 21 خردادماه 1398 در اتاق ایران برگزار می گردد.

جهت کسب اطلاعت بیشتر با شماره تلفن: 85730000-021 تماس حاصل نمائید.