مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و شرق آفریقا

در .

بر اساس اطلاع معاونت بین الملل اتاق ایران مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و شرق آفریقا در نوبت اول روز دوشنبه 3 تیرماه 1398 در اتاق ایران برگزار می گردد.

جهت کسب اطلاعت بیشتر با شماره تلفن: 85730000-021 تماس حاصل نمائید.