اولین نمایشگاه بین المللی چاپ روی صفحه نمایش ابریشم و دستگاه های نساجی ـ ازبکستان

در .

اولین نمایشگاه بین المللی چاپ روی صفحه نمایش ابریشم و دستگاه های نساجی  در تاریخ 7 لغایت 10 خرداد ماه 1398 در مرکز نمایشگاهی تجاری کور گازماسودا مرکزی ازبکستان برگزار می گردد.

جهت کسب اطلاعت بشتر با شماره تلفن: 85730000-021 تماس حاصل نمائید