نمایشگاه بین المللی از تغذیه تا غذا ـ چین دائو

در .

نمایشگاه بین المللی چین دائو با عنوان نمایشگاه تجاری بین المللی از تغذیه تا غذا شامل دام، طیور و آبزیان از تاریخ 28 لغایت 30 شهریور ماه 1398 در شهر نمایشگاهی چین دائو واقع در استان شاندونگ چین برگزار می گردد.

جهت کسب اطلاعت بیشتر با شماره تلفن: 61956063 (21-86 +) تماس حاصل نمائید.