برگزاری پنجمین نمایشگاه صنعتی ـ بازرگانی اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در روسیه

در .

حسب اطلاع معاونت بین الملل اتاق ایران پنجمین نمایشگاه صنعتی ـ بازرگانی اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 29 لغایت 31 خرداد ماه 1398 در آستارخانه روسیه برگزار می گردد

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 44098897-021 داخلی 200 تماس حاصل نمائید.