مجمع عمومی موسس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ویتنام برگزار می شود

در .

بر حسب اطلاع معاونت بین الملل اتاق ایران، مجمع عمومی موسس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ویتنام 19 خرداد 98 ساعت 14 در سالن اجتماعات طبقه ششم اتاق ایران با دستور کار برگزاری انتخابات هیات مدیره برگزار خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 85732388 تماس حاصل نمایید.