دوره آموزشی مبانی و مفاهیم حقوق و رویه داوری برگزار می شود

در .

دوره عمومی آموزش داوری (دوره1) مبانی و مفاهیم حقوق و رویه داوری 23 خرداد98 در محل اتاق کرمان برگزار می شود.

روش های حل و فصل اختلافات با تاکید بر داوری و ارکان، انواع، آثار، استقلال شرط داوری و ویژگی های قرارداد داوری موافقت نامه داوری از جمله مباحث مطرح شده در این دوره خواهد بود.