راه اندازی پورتال جامع تجاری تاجیکستان

در .

بر حسب اطلاع معاونت بین الملل اتاق ایران، دولت تاجیکستان با هدف معرفی امکانات صادرات و سرمایه گذاری، شرکای تجاری و فهرست کالاهای صادراتی و وارداتی آن کشور، اقدام به راه اندازی پورتال جامع تجاری تاجیکستان به آدرس www.tajtrade.tj نموده است.