دعوت استانداری ترنوپیل اوکراین برای حضور در همایش بین المللی سرمایه گذاری

در .

برحسب اطلاع معاونت بین الملل اتاق ایران، وزارت امور خارجه دعوت استانداری استان ترنوپیل اوکراین از شرکت های ایرانی برای حضور در همایش بین المللی سرمایه گذاری استان ترنوپیل که از 23 می 2019 (2 خرداد98) برگزار می شود را گزارش داده که جزئیات آن در زیر آمده است.

  • D30207467
  • D32677203
  • D72187006
  • D86194407
  • D96504920

Simple Image Gallery Extended