اعلام فهرست کالاهای مشمول حمایت از تولید داخل عراق

در .

رایزن بازرگانی ایران در بغداد فهرست کالاهای مشمول حمایت از تولید داخل عراق را اطلاع رسانی کرده که در زیر آمده است؛ ضرایب اشاره شده در جدول به تعرفه های عادی گمرکی برای ورود به عراق اضافه خواهد شد.

  • image20468
  • image20469

Simple Image Gallery Extended