بسته حمایتی سازمان تامین اجتماعی در سال رونق تولید

در .

سازمان تامین اجتماعی در سال 98 که از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان رونق تولید نامگذاری شده بسته حمایتی را ابلاغ کرده که جزئیات آن در زیر آمده است.

بسته حمایتی سازمان تامین اجتماعی در سال رونق تولید