نمایشگاه بین المللی فن آوری های نوین ترکمنستان

در .

بر اساس اطلاع معاونت بین الملل اتاق  ایران، نمایشگاه بین المللی فن آوری های نوین ترکمنستان در قالب همایش اقتصادی خزر در تاریخ 20 الی 21 مرداد ماه 1398 در منطقه گردشگری آوازه ترکمنستان برگزار می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 99312398887+ تماس حاصل نمائید.