همایش توسعه همکاری های اقتصادی استان کرمان و کشور افغانستان

در .

همایش توسعه همکاری های اقتصادی استان کرمان و کشور افغانستان، با حضور هیات تجاری 40 نفره از افغانستان، پنجشنبه 12 اردیبهشت 98 ساعت 8:30 صبح در محل اتاق کرمان برگزار می شود.

برگزاری نشست های B2B فعالان اقتصادی کرمان و افغانستان، بازدید از توانمندی ها و ظرفیت های اقتصادی استان کرمان و برگزاری نشست های مشترک اتاق های کرمان و افغانستان از دیگر برنامه های حضور سه روزه این هیات در استان خواهد بود.