برگزاری کارگاه آموزشی کشاورزی بیودینامیک

در .

دومین کارگاه آموزشی کشاورزی بیودینامیک سه شنبه 17 اردیبهشت 98 ساعت 9 الی 15 در بخش گلزار (قریه العرب)، روستای صاحب آباد، مزرعه مهدی آباد شرکت گلاب زهرا برگزار می شود.