همایش سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی کشور

در .

مرکز خدمات سرمایه گذاری هرمزگان در نظر دارد همایش سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی کشور را در تاریخ 26 و 27 فروردین ماه 98 در شهر بندر عباس در بخش های مختلف اقتصادی برگزار نماید

جهت کسب اطلاعت بیشتر با شماره تلفن: 32458394-034 تماس حاصل نمائید.