گزارش آینده انرژی و منابع تجدیدپذیر در آفریقا

در .

سازمان توسعه تجارت ایران، گزارش اداره امور جنوب آفریقا وزارت امور خارجه با عنوان " آینده انرژی و منابع تجدیدپذیر در آفریقا" را اطلاع رسانی کرده که در زیر آمده است.

  • image19053
  • image19054
  • image19055
  • image19056
  • image19057

Simple Image Gallery Extended