لزوم ارائه جزئیات کامل از سوی شرکت های شاکی از طرف های هندی

در .

بنا بر اعلام سفارت جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو، تسهیل و تسریع در پیگیری مشکلات تجار و شرکت های ایرانی با طرف های هندی که به نمایندگی های کشورمان منعکس می شود، مستلزم ارائه توضیحات و جزئیات کامل از سوی شرکت های کشورمان به زبان انگلیسی است. این در حالی است که در بسیاری موارد، درخواست های مطروحه فاقد الزامات به ویژه مستندات بوده و این امر پیگیری موارد را دشوار و بعضا غیرعملی می سازد.