راه اندازی خط پروازی گرگان به آکتائو قزاقستان

در .

پیرو تفاهم نامه ما بین استان منگیتائو قزاقستان و استان گلستان و پیگیری های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان خط پروازی گرگان به آکتائو قزاقستان برقرارو دو هفته آینده اولین پرواز انجام خواهد شد.

جهت کسب اطلاعت بیشتر با شماره تلفن: 32229799-017 تماس حاصل نمائید.