پنجمین نمایشگاه بزرگ صنعتی ـ بازرگانی ایران در منطقه جنوب روسیه

در .

شرکت بازرگانی بین المللی پارس پگاه تجارت در نظر دارد پنجمین نمایشگاه بزرگ صنعتی ـ بازرگانی ایران را در تاریخ 29 الی 31 خردادماه 1398 در منطقه جنوب روسیه برگزار نماید.

جهت کسب اطلاعت بیشتر با شماره تلفن: 44017781-021 تماس حاصل نمائید.