گزارش 11 منطقه ویژه اقتصادی قزاقستان

در .

 رایزن بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در آستانا- قزاقستان، گزارشی از 11 منطقه ویژه اقتصادی جمهوری قزاقستان را ارائه کرده که در زیر آمده است.