ابلاغ دستورالعمل اکتشافات ناحیه ای طلا به روش بلگ و راهنمای آماده سازی نمونه در آزمایشگاه کانه آرایی

در .

 سازمان برنامه و بودجه کشور، "دستورالعمل اکتشافات ناحیه ای طلا به روش بلگ" و "راهنمای آماده سازی نمونه در آزمایشگاه کانه آرایی" از نوع گروه سوم را ابلاغ نموده که در زیر آمده است. متن کامل این ضابطه از طریق پایگاه اطلاع رسانی نظام فنی و اجرایی کشور به آدرسhttp:/tec.mporg.ir/ قابل دریافت است.