اجرای طرح نوبت دهی خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی استان کرمان

در .

بر اساس اعلام سازمان تامین اجتماعی اداره کل استان کرمان، با توجه به راه اندازی دولت الکترونیک برای کاهش هزینه ها، جلوگیری از اتلاف وقت مراجعین، کاهش ترافیک شهری، تامین رضایت شهروندان و ارائه خدمات الکترونیکی، سازمان تامین اجتماعی اقدام به راه اندازی طرح نوبت دهی خدمات غیرحضوری نموده که لیست خدمات در زیر آمده است.