پرداخت یارانه سود تسهیلات به صادرکنندگان تا پایان سال جاری

در .

در بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در سال 1397 اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، شیوه نامه پرداخت یارانه سود تسهیلات به صادرکنندگان اطلاع رسانی شده است.

شیوه نامه پرداخت یارانه سود تسهیلات صادرکنندگان