اولین نمایشگاه تخصصی مواد غذایی و صنایع وابسته ایران در عراق

در .

اولین نمایشگاه تخصصی مواد غذایی و صنایع وابسته ایران در تاریخ 20 لغایت 24 اسفندماه 1397 در شهر بغداد برگزار می گردد.