اولین نمایشگاه تخصصی تجهیزات برق و نیروگاهی ایران در عراق

در .

اولین نمایشگاه تخصصی تجهیزات برق و نیروگاهی ایران در تاریخ 13 الی 16 اسفند ماه 1397 در شهر بغداد برگزار می گردد.